Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2013

austo
20:28
8432 8a0a
Reposted frommicarose micarose viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 15 2013

austo
20:53
8576 70fd

June 08 2013

austo
06:02

June 02 2013

austo
20:52
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przekli­namy mijający dzień.   
— Jonathan Caroll
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunnecessary unnecessary
20:51
Zamiast płakać śmiej się, chociaż i z własnej bezsilności.
austo
20:31
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted frommentalstate mentalstate viaSweetRose SweetRose
austo
20:10
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.  On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy. Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać...
Reposted frompunkahontaz punkahontaz via951206 951206
austo
20:09
jak to działa, że pomagamy innym
sami będąc rozjebanymi?...
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via951206 951206
austo
20:09
6479 c0c4
Reposted fromveronika1997 veronika1997 via951206 951206

June 01 2013

austo
19:52
4511 9f26
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viadobby dobby
austo
19:50
0473 12bc
Zdezynfekujmy swoje dusze.
Reposted fromkostuchna kostuchna viaanne-marie anne-marie
austo
19:48
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viaarrives arrives
austo
13:39
3457 bf2d 500
zaryzykowałabym....

May 30 2013

austo
17:13
Iście

Się szło powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym
Się szło cudownie i straszliwie samotnym powolutku skrajem drogi
Się szło drogi skrajem powolutku straszliwie i cudownie samotnym
Cudownie i straszliwie samotnym się szło powolutku drogi skrajem
Straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku skrajem drogi
Straszliwie i cudownie samotnym drogi skrajem powolutku się szło
Się szło cudownie i straszliwie samotnym skrajem drogi powolutku
Powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym się szło
Powolutku straszliwie i cudownie samotnym drogi skrajem się szło
Drogi skrajem się szło powolutku cudownie i straszliwie samotnym
Drogi skrajem straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku
Samotnym straszliwie i cudownie skrajem drogi powolutku się szło
Samotnym cudownie i straszliwie skrajem drogi się powolutku szło
Skrajem drogi powolutku się szło straszliwie i cudownie samotnym
Skrajem drogi się powolutku szło cudownie i straszliwie samotnym
Powolutku się skrajem drogi szło samotnym cudownie i straszliwie
Się powolutku szło skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym
Się powolutku skrajem szło drogi straszliwie i cudownie samotnym
Się powolutku skrajem drogi szło straszliwie i cudownie samotnym
Się powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym szło
Szło powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym się
Się szło powolutku skrajem drogi straszliwie samotnym i cudownie
austo
16:53
Uwielbiam podsycać swoje nadzieje, nawet jeśli się nie spełniają. To takie zabawne żyć w niepewności.
— Sylvia Plath, "Listy do domu"
austo
16:37
0290 39c0
Reposted fromcaraseen caraseen viaredshadow redshadow
austo
16:35
7129 0534
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaredshadow redshadow

May 17 2013

austo
18:07
Play fullscreen
Moje oczy są oczami wariata
Kiedy spotykają się z Twoimi oczami
austo
17:58
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach. 
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromvertige vertige viaurszulka urszulka
austo
17:56
5944 d306
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaabove above
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl